Nghĩa của từ: short-time

* mt.
thời gian ngắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

short-time
- (máy tính) thời gian ngắnĐộng từ BQT - Android App