Nghĩa của từ: shut-off contact

* mt.
công tắc hãm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App