Nghĩa của từ: side condition

* gt.
điều kiện bổ sung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App