Nghĩa của từ: side formula

* log.
công thức cạnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App