Nghĩa của từ: significant digit

* mt.
hàng số có nghĩa, chữ số có nghĩa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App