Nghĩa của từ: simplex

* top.
đơn hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

simplex
* danh từ
 - (vô tuyến) hệ đơn công
 - (toán học) đơn hìnhĐộng từ BQT - Android App