Nghĩa của từ: simplex-method

*
phương pháp đơn hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

simplex-method
- phương pháp đơn hìnhĐộng từ BQT - Android App