Nghĩa của từ: simplified

*
đã rút gọn, đã được đơn giản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

simplified
- đã rút gọn, đã được đơn giảnĐộng từ BQT - Android App