Nghĩa của từ: simply supported end

* Cơ.
đầu tựa tự do, đầu khớp, đầu gắn bản lề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App