Nghĩa của từ: simulative generator

* hh.
máy phát phỏng theo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App