Nghĩa của từ: simulator

* mt.
thiết bị mô hình hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

simulator /'simjuleitə/
* danh từ
 - người giả vờ, người giả cách, người vờ vịt
Động từ BQT - Android App