Nghĩa của từ: single-address

* mt.
một địa chỉ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

single-address
- (máy tính) một địa chỉĐộng từ BQT - Android App