Nghĩa của từ: singular correlation

* hh.
phép đối xạ kỳ dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App