Nghĩa của từ: singular correlation

* hh.
phép đối xạ kỳ dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App