Nghĩa của từ: singular index

* gt.
chỉ số kỳ dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App