Nghĩa của từ: sinply connected region

* gt.
miền đơn liên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App