Nghĩa của từ: skeleton of a nomogram

* hh.
khung của toán đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App