Nghĩa của từ: skew field

* đs.
trường không giao hoán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App