Nghĩa của từ: skew involution

*
phép đối hợp lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App