Nghĩa của từ: skew lattice

* đs.
dàn lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App