Nghĩa của từ: skew representation

* đs.
biểu diễn lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App