Nghĩa của từ: skin friction

* Cơ.
ma sát mặt ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App