Nghĩa của từ: slant height

* hh.
chiều cao mặt bên, chiều dài đường sinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App