Nghĩa của từ: small gros

*
grôt nhỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App