Nghĩa của từ: smallest Marcop

* top.
dây chuyền nhỏ nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App