Nghĩa của từ: smooth function

* tk.
hàm trơn, hàm được bình dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App