Nghĩa của từ: so far forth

*
trong trừng mực ấy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App