Nghĩa của từ: socond order difference

* gt.
sai phân cấp hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App