Nghĩa của từ: soilid harmonic

* gt.
hàm điều hòa cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App