Nghĩa của từ: solenoidal vector field

* hh.
trường vectơ xolenoit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App