Nghĩa của từ: solution of a game

* trch.
cách giải một trò chơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App