Nghĩa của từ: solver

* mt.
thiết bị giải, dụng cụ giải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solver
* danh từ
 - (trong từ ghép) người tìm ra câu trả lời hoặc giải phápĐộng từ BQT - Android App