Nghĩa của từ: sorbtion

* vl.
sự hập thụ, sự hút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sorbtion
- (vật lí) sự hấp thụ, sự hútĐộng từ BQT - Android App