Nghĩa của từ: sorting

*
sự chọn, sự phân loại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sorting
* danh từ
 - sự tuyển chọn; phân loạiĐộng từ BQT - Android App