Nghĩa của từ: soure strength

* Cơ.
cường độ nguồn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App