Nghĩa của từ: space curve

* hh.
đường ghềnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App