Nghĩa của từ: space variable

* gt.
biến không gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App