Nghĩa của từ: spare unit

* mt.
đơn vị dự trữ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App