Nghĩa của từ: specilative

*
(thuộc) suy lý luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

specilative
- (thuộc) suy lý luậnĐộng từ BQT - Android App