Nghĩa của từ: spectral density

*
mật độ phổ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App