Nghĩa của từ: spectral line

* vl.
tuyến phổ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App