Nghĩa của từ: speracal cap

* hh.
cầu phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App