Nghĩa của từ: spherically symmetrical metric

* hh.
mêtric đối xứng cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App