Nghĩa của từ: spinode

* hh.
điểm lùi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

spinode
- (hình học) điểm lùiĐộng từ BQT - Android App