Nghĩa của từ: squarability

* hh.
tính cầu phương được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

squarability
- (hình học) tính cầu phương đượcĐộng từ BQT - Android App