Nghĩa của từ: squarable

* hh.
cầu phương được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

squarable
- (hình học) cầu phương đượcĐộng từ BQT - Android App