Nghĩa của từ: squarer

* mt.
máy lấy bình phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

squarer
* danh từ
 - người cưa đẽo đá, gỗ thành hình vuôngĐộng từ BQT - Android App