Nghĩa của từ: stabilized

*
được ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stabilized
- được ổn địnhĐộng từ BQT - Android App