Nghĩa của từ: stable from the inside

* gt.
ổn định từ phía trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App