Nghĩa của từ: stable operation

* mt.
chế độ ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App