Nghĩa của từ: standard equation

* hh.
phương trình tiêu chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App